Θεματικές Ενότητες Σεμιναρίων

Εξειδικευμένα σεμινάρια από ομάδα Τεχνοκρατών Συμβούλων με επικεφαλή τον κ. Νταφλούκα, που διαθέτουν συγχροτισμό εκπαιδευτικής εμπειρίας όσο και επαγγελματικής για περισσότερο από 25 χρόνια. Τα σεμινάρια συνδιάζονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ειδικά θέματα Management, Λιανεμπορίου, Customer Service και Πωλήσεων. Δείτε εδώ τον αναλυτικό κατάλογο των ολοκληρωμένων πακέτων

 

Παρακάτω, ακολουθεί κατάλογος με θεματικές ενότητες σεμιναρίων που υλοποιεί η εταιρεία μας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αναπτύσει χωρίς τη δυνατότητα παροχής επιπλέον συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σεμινάρια στο Management για στελέχη και υπαλήλους όλων των βαθμίδων.

Σεμινάρια με καινοτόμα προσέγγιση στον χώρο των Πωλήσεων για πωλητές επιχειρήσεων.

Σεμινάρια στον κλάδο των Logistics και στην διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσσίδας

Σϋγχρονα σεμινάρια Marketing για στελέχη και υπαλήλους με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες

Εξειδικευμένα σεμινάρια Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για όλα τα επίπεδα

Σεμινάρια επικοινωνίας για στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα της Επικοινωνίας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα διεθνή πρότυπα

Σεμινάρια στα Χρηματοοικονομίκά και τα Φοροτεχνικά για στελέχη οικονομικών διευθύνσεων

Σεμινάρια για τον κλάδο του Τουρισμού