ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Εκτύπωση

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1 CUSTOMER SERVICE, SERVICE QUALITY
2 ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
4 KEY ACCOUNT MANAGEMENT
5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
6 ΤΟ MANAGEMENT ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
7 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
8 ΚΥΚΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ