ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ (RETENTION)

Εκτύπωση

RETENTION OF CUSTOMERS IN PERIOD OF CRISIS

Σκοπός Σεμιναρίου

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα:

Σε ποιους απευθύνεται

Στα στελέχη όλων των βαθμίδων των πωλήσεων, customer service, after sales service και marketing που θέλουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία αντιμετώπισης των κρίσεων.

Θέματα Σεμιναρίου

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

Διάρκεια

16 ώρες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μετά την λήξη του σεμιναρίου ακολουθεί  6ωρη συμβουλευτική υποστήριξη όπου ο εισηγητής πραγματοποιεί επίσκεψη με πωλητή που εσείς επιλέγετε, σε πελάτη που εσείς επιλέγετε (πιστό, δύσκολο, αδρανή, δυσαρεστημένο, συνήθη) και καταγράφεται: