ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Φ.Ε.Τ. - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2 ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2000

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1990 και αναλαμβάνει έργα Συμβούλου στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Αντικείμενο της είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η υλοποίηση έργων στους τομείς:

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκευτείτε το site της ΠΛΕΓΜΑ.Α.Ε.

Η ΠΛΕΓΜΑ παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θεματικές ενότητες όπως οι παρακάτω: