ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ MANAGEMENT
2 ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (CREDIT CONTROL)
3 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
5 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)
6 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)
7 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
8 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ
10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
11 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
12 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1990 και αναλαμβάνει έργα Συμβούλου στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Αντικείμενο της είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η υλοποίηση έργων στους τομείς:

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκευτείτε το site της ΠΛΕΓΜΑ.Α.Ε.

Η ΠΛΕΓΜΑ παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θεματικές ενότητες όπως οι παρακάτω: