ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
2 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
3 Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
4 THE SUCCESSFUL WEB MARKETER
5 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
6 ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ
7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
8 SOS! ΕΙΣΠΡΑΞΤΕ ΤΙΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΡΑ

 

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1990 και αναλαμβάνει έργα Συμβούλου στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Αντικείμενο της είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η υλοποίηση έργων στους τομείς:

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκευτείτε το site της ΠΛΕΓΜΑ.Α.Ε.

Η ΠΛΕΓΜΑ παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θεματικές ενότητες όπως οι παρακάτω: