ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
1 CUSTOMER SERVICE, SERVICE QUALITY
2 ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
4 KEY ACCOUNT MANAGEMENT
5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
6 ΤΟ MANAGEMENT ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
7 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
8 ΚΥΚΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 

Λίγα λόγια για εμάς

Η ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., ιδρύθηκε το 1990 και αναλαμβάνει έργα Συμβούλου στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Αντικείμενο της είναι η παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η υλοποίηση έργων στους τομείς:

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκευτείτε το site της ΠΛΕΓΜΑ.Α.Ε.

Η ΠΛΕΓΜΑ παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θεματικές ενότητες όπως οι παρακάτω: